Zaujímavosti z "mačacieho sveta"

Mačací lekár? Ako funguje liečba mačkou

Rozhovor s PhDr. Petrou Moncmann, výkonnou riaditeľkou Slovenskej asociácie psích terapeutov.

Aké skúsenosti máte s felinoterapiou v porovnaní s canisterapiou, čo by ste vyzdvihli u felinoterapie a čo u canisterapie?

Skúsenosti s felinoterapiou máme u takmer desiatky pacientov s rôznymi ochoreniami. Čo sa týka porovnania canisterapie a felinoterapie, canisterapia je použiteľná a vykonateľná plošnejšie, mačky sú svojhlavé, čo znamená, že vykonávajú terapiu iba u pacientov, ktorých si samé vyberú. Na druhej strane, ich liečba je intenzívnejšia a tým pádom časovo menej náročná.

Ako funguje liečba, resp. čo na mačke je „liečivé“? S čím konkrétne máte skúsenosti? Na akú liečbu sa zameriavate?

Felinoterapia funguje dvomi spôsobmi: prvým je podobne ako pri canisterapii hladkanie mačky pacientom a jej ukladanie na postihnuté miesta, čo prehrieva a uvoľňuje svalstvo, lieči zápaly a podobne.

Druhým spôsobom je liečba “mliečnym krokom”, ktorý je využívaný ako druh masáže a pradením, kedy mačka trie postihnuté miesto vibrovacími telieskami, ktoré sú umiestnené pri hlasivkách. Nemáme vyhranený alebo preferovaná druh liečby, mačka je schopná nájsť nesprávne fungujúce miesto v tele, diagnostikovať ho a sama sa rozhodnúť, ktorú metódu z vyššie uvedených použije.

Ako liečbu realizujete? Chodíte do sanatórií alebo klienti chodia ku vám? Ako dlho trvá taká terapia?

Liečbu felinoterapiou realizujeme v domácom prostredí, pretože mačky sú v cudzom prostredí nesvoje a odmietajú pracovať. Terapiu časovo neobmedzujeme, mačka sama “povie”, kedy ju treba ukončiť.

Kde na Slovensku funguje felinoterapia?

Viem o jednom Domove sociálnych služieb pre seniorov na strednom Slovensku, kde majú rezidenčnú mačku, inak funguje podľa mojich vedomostí na Slovensku iba niekoľko súkromných felinoterapeutov.

Aké mačičky máte na terapii – životný príbeh niektorej z nich, rasa, povaha, ako dlho trvá výcvik?

Naši felinoterapeuti sú kocúri mačky domácej. Máme ich troch. Najlepším terapeutom je kocúr Dudlik, ktorého jediného máme od narodenia, a hoci občas vykazuje problémy s udržaním rovnováhy (podarilo sa mu spadnuť z balkóna, zaspal na skrini, prevážil sa a vybil si spodné predné zuby), je veľmi senzitívny a najlepší terapeut z našej trojice.

Ostatní dvaja – Sinik, ktorý sa k nám dostal ako mačiatko z ulice, aj Patrik, ktorý prišiel po narodení o mamu. Týchto dvoch používame viac-menej iba na odbúravanie stresu, Dudlik si už trúfa aj na ťažšie prípady.

Čo sa deje medzi mačkou a klientom – je to dlhodobý vzťah alebo bývajú aj krátkodobé účinné vzťahy?

Medzi mačkou a klientom vzniká dlhodobý vzťah, felinoterapia je “beh na dlhé trate”, jej dĺžka sa meria na mesiace až roky, s výnimkou skutočne akútnych prípadov, kedy mačka robí čo sa dá, aby odstránila bezprostredné nebezpečenstvo. Pomerne dlho trvá, kým sa klient a mačka spriatelia a vytvoria si medzi sebou citovú väzbu.

Ako zistiť či som vhodný adept na felinoterapiu?

Vhodným adeptom na felinoterapiu ste určite, ak máte permanentný stres, ochorenia kĺbov, depresie, zápaly v tele. Ostatné si mačací terapeut indikuje sám. Absolútne kontraindikované sú chirurgické zákroky a čerstvé rany po nich, úrazy, nehojace sa rany a pod.

Môžete uviesť konkrétne prípady úspešnej liečby?

Prípad č. 1:
16-ročné drogovo závislé dievča s depresiami, dochádzajúce na terapiu 3x týždenne. Po dvoch mesiacoch pacientka dobrovoľne nastúpila na odvykaciu liečbu, dodnes (po 4 rokoch) je “čistá”, vrátila sa do školy, má krásneho syna a pri každej príležitosti ďakuje svojmu mačaciemu lekárovi (striedali sa pri nej Sinik a Dudlik).

Prípad č. 2:
20-ročné dievča s léziami v prsníkoch. Jeden operovaný, druhý iba pozorovaný. Pred šiestimi mesiacmi zhoršenie stavu, zvažovaná operácia, pred 4 mesiacmi začatá intenzívna felinoterapia. Nedávno vykonaná kontrola s prekvapujúcim výsledkom pre lekárov: jedna z lézii zmizla úplne, druhá sa o polovicu zmenšila, operačný zákrok toho času nie je indikovaný. Felinoterapeutom bol Dudlik, sám našiel lézie a vibráciami ich odbúraval poctivo pri každej návšteve 30 az 60 minút.

Ísť späť

Komentáre

Pridať komentár