Čo je u nás nové

Prečo naša mačka nemusí mať fúzy ?

Fúzaté problémy

Federácia Felis Slovakia

Sídlo: Karpatská 18, 811 05 Bratislava
P.O.BOX 58, 820 18 Bratislava 218


Vec: Žiadosť o zmenu v podmienkach chovu pre málosrsté a bezsrsté plemená šľachtených mačiek týkajúca sa hmatových fúzov.

Na základe podmienok chovu šľachtených mačiek podľa chovateľského poriadku FIFE Vás žiadam o úpravu podmienky o nedovolenom párení mačiek všetkých plemien, ktoré nemajú hmatové fúzy. Žiadam Vás o vyňatie z tejto podmienky plemená mačiek, ktoré sú na základe svojho genetického pôvodu bezsrsté (napr. Don sphynx, Canadian sphynx), alebo máloosrstené (mačky napr. Devon rex), ktorým sa hmatové fúzy ulamujú. 


Z chovateľských skúseností viem, že ak chceme v chove bezsrstých mačiek docieliť a udržať štandard (FIFE, WCF, TICA ... ) bezsrstých plemien v type - bezsrstosť, je potrebné párenie vhodných jedincov. Najvhodnejšie z pohľadu exteriérových vlastností je, keď obaja rodičia srsť nemajú. U takýchto chovateľsky vzácnych jedincoch sa rodia mačky, ktoré ani v dospelosti hmatové fúzy nemajú, alebo ich majú len veľmi zriedkavo. Je veľmi ťažké udržať a šľachtiť toto plemeno tak, aby sa u nich udržali hmatové fúzy a pritom ostali „nahí“. Na to, aby sa hmatové fúzy udržali na bezsrstých mačkách, je najvhodnejšie párenie rodičov aj s typom srsti flock. Tu sa obávam, či sa nám chovateľom podarí udržať do budúcnosti v chove vzácne holú mačku bez chĺpkov.

Don sphynx je na základe génu bezsrstosti veľmi zaujímavé a špecifické plemeno. Môžu sa rodiť jedince, ktoré sú chlpaté, s jemným semišom, alebo celkom „gumenné“. Už v prvom roku života sa mení charakter ich srsti a dá sa vidieť zaujímavá premena mačiatka. Obyčajne pri hormonálnych zmenách srsť vypadá, inokedy aj u starších mačiek v čase jesene srsť narastie, ktorá v krátkej dobe vypadá. Toto isté sa deje aj s fúzami. Mačiatko, ktoré hmatové fúzy nemalo tak mu narastú, inokedy sa vylámu. Chcem týmto povedať, že jednoznačne charakterizovať aké chĺpky, či hmatové fúzy má Donský sphynx mať, je v rozpore s ich genetickými predpokladmi. Gén bezsrstosti v týchto mačkách pracuje celý život s ohľadom na vek, ich hormonálny vývoj a tiež ročné obdobie. I napriek týmto premenám je bezsrstá mačka zdravá a spokojná v prostredí, kde môže robiť spoločnosť človeku.

V niektorých krajinách EU (Rakúsko, Nemecko) sa stáva, že chovatelia bezsrstých plemien sú napádaní výstražnými upozorneniami od organizácií, ktoré sa venujú ochrane a slobode zvierat, o nedodržiavaní zákona danného štátu o zákaze chovu mačiek bez hmatových fúzov, pod hrozbou pokuty, s následnou kontrolou štátnych veterinárov v domácnosti chovateľa. Uvádzam príklad SMS :

Hallo Nur zur Info diese Rasse ist laut Gesetz eine Quick und in Österreich bzw.EU weit deswegen verboten .Ha den mit diese Rasse ist strafbar nicole
Nein das stimmt nicht diese Rasse ist seit 2009 gesetzlich als Qualzucht anerkannt und daher verboten ich arbeite in der wks Tierschutz und recht nicole

V prílohe prikladám kópiu listu, ktorý bol zaslaný chovateľke v Rakúsku.


Z tohto dôvodu si Vás dovoľujem požiadať o Vaše stanovisko a usmernenie chovateľov, ktorí sa venujú šľachteniu bezsrstých plemien. Prosím o zohľadnenie skutočností, že šľachtené mačky odchovávané v domácom prostredí nie je dovolené podľa pravidiel FIFE vypúšťať do voľnej prírody. Naopak, máme povinnosť im zabezpečiť bezpečný domov. Tiež Vás prosím o zohľadnenie skutočnosti ohľadom mačky Don sphynx, kde história hovorí, že ešte pred 20 rokmi táto mačka behala po uliciach Ruska. Gén bezsrstosti sa nezískal umelými mutáciami. Aj v našom záujme je venovať sa chovu bezsrstých mačiek tak, aby boli zadravé a šťastné. Môžem povedať z pohľadu slovenských chovateľov, že sme majiteľmi mačiek Don sphynx, ktoré fúzy nemajú a dožili sa veku viac ako 10 rokov.


Černáková Renáta, chovateľka Don sphynx, Devon rex
           Chovateľská stanica Mystery Fortuna

 
V Lutile, dňa 17. 2. 2016

 ...........

Mačacie fúzy

Jedného dňa ma prekvapil telefonát mojej chovateľskej kamarátky Kataríny, ktorá žije v Rakúsku vo Viedni, že sa jej ohlásila návšteva ohľadom kontroly chovu mačiek. Malo ísť o kontrolu prostredia chovu na území Rakúska, v akom zvieratá žijú, či sú zdravé a šťastné. Vtedy som si pomyslela s obdivom, že v tomto štáte záleží ľuďom na zvieratách, bola som si istá, že Kataríne nemôžu nič vytknúť. Katarína vlastní kocúra, ktorý je z môjho odchovu, tiež som jej pomohla nájsť pre kocúrika vhodnú partnerku. Nakoľko jej pomáham radami mojich viacročných skúseností pri chove tohto plemena, mám možnosť sledovať jej prácu, ako sa darí mačiatkam a tiež sme mali možnosť spriateliť sa. Aj keď som u nej nikdy nebola, vedela som si predstaviť úroveň jej bývania a tým aj prostredie v akom žije. Dôverovala som jej a tak nebol dôvod obávať sa, ako kontrola dopadne. No výsledok nami otriasol. Veterinárna kontrola síce potvrdila, že prostredie je čisté, zvieratá spokojné ..... , ale nesúhlasia aby sa venovala chovu týchto mačiek, pretože nemajú fúzy. Kocúr, Inter šapión Bentley Mystery Fortuna.SK , fúzy mal, ale vraj to je málo ( ??? ) a mačka, ktorá bola vyčerpaná po odchove mačiatok mala fúzy ulámené. Je to svetlá mačka, biele fúziky nie sú dobre vidieť, sú jemné a lámavé. Aj chlpaté mačky, ktoré odchovali mačiatka tak prichádzajú o krásnu srsť. Laktácia je obrovský záber na organizmus. Nehovorím, že im srsť vypadá celkom, ale mačka nie je v dobrej kondícii do času, kým si organizmus nedoplní chýbajúce vitamíny a minerály. U mačiek plemena Don sphynx je v tomto čase vidieť, že aj tie, ktorým sa hovorí „flockové“ či „semišové“, čo znamená že majú jemnú srsť, táto vypadá a mačka na krátku dobu pôsobí ako „guma“. S fúzikmi je to podobné.

Katarína obdržala písomné upozornenie, aby odstránila problém z chovu do roku 2018. Pri nedodržaní podmienky s hrozbou pokuty a následným odobratím zvierat.

Na Slovensku je viac chovateľov, ktorí sa zaoberajú šľachtením mačiek plemena Don sphynx a už mnoho majiteľov „holých“ mačiek. Môžeme si vymieňať skúsenosti, navzájom si pomáhať pri problémoch a podeliť sa o svoje zážitky. Nepamätám si, žeby sme niekedy riešili problém u bezsrstej mačky s orientáciou, motorikou, alebo by bola mačka, ktorá nemá fúzy nejakým spôsobom ochromená.

Môžeme sa zamyslieť nad týmto (z internetových zdrojov):

„Mačacie fúziky sú významným zmyslovým orgánom mačiek. Sú orgánom hmatu a nachádzajú sa po celom tele, na tvári a labkách. Najcitlivejšie sú však hmatové fúzy a vankúšiky na labkách. Pri skúmaní predmetov mačka zapája fúziky, ňufák a tiež labky. Fúzy sú plné receptorov a mačka pomocou nich odhaduje vzdialenosti a orientuje sa v priestore. Za úplnej tmy je schopná takto identifikovať svoju vzdialenosť od okolitých predmetov. Fúzy sú teda nepostrádateľnou výbavou lovca a šelmy akou mačka bezpochyby je. Mačka domáca je prevažne nočné zviera. Fúzy jej zjavne pomáhajú rozpoznávať okolité predmety a loviť korisť, a to hlavne po zotmení.
Mačacie fúzy vyrastajú z tkanív, ktoré majú početné nervové zakončenia. Tieto nervové zakončenia sú citlivé aj na najjemnejší záchvev vzduchu. Vďaka tomu dokáže mačka zaregistrovať predmety v okolí, aj keď ich nevidí — čo je nesporne výhoda v tme. Fúzy sú citlivé na tlak, preto ich mačka používa na určenie pozície predmetu alebo koristi a na zachytenie ich pohybu. Okrem toho fúzy mačke pomáhajú zmerať šírku otvoru, cez ktorý chce prejsť. V diele Encyclopædia Britannica sa uvádza, že „ešte stále presne nerozumieme funkcii mačacích fúzov (hmatových chlpov). „

Áno, keby sme sa tak mohli dostať do tela mačky a zistiť to. Neviem, na základe akej štúdie podloženej na faktoch odsúdili zaangažované orgány (napríklad v Rakúsku a Nemecku) k zániku mačky bez fúzov, žijúce v bytových priestoroch? Nemáme informácie o tom, že by prebehla kontrola a vyšetrenie mačiek bez fúzov veterinármi v domácom prostredí mačky, aby mohli zhodnotiť jej psychický a fyzický stav a tak prísť k poznaniu, že mačka je postihnutá. Za 11 rokov chovu tohto plemena na Slovensku chovatelia nezaregistrovali zdravotný problém u mačiek bez hmatových fúzov. Podotýkam ale, že slová „bez fúzov“ v tomto kontexte by sa nemali chápať doslovne, pretože mačky plemena Don sphynx aj v čase, keď hmatové fúzy nie je vidno, lebo sú práve polámené, ich niekoľko milimetrové končeky je možné nahmatať. To znamená že vyrastajú, teda existujú. Tiež sme sa stretli s argumentom, že keď má mačka 2 – 3 fúzy, tak to je málo, to nestačí. Akože komu, mačke ???

Ja si uvedomujem, že v tejto novej dobe, kde sme ako ľudia vyšli z jaskýň a utekáme z voľnej prírody do pohodlia bytov a domov, chceme si z prírody niečo ukradnúť a zavrieť spolu s nami. Či už zvieratá, alebo rastlinky. To či je to v poriadku, alebo je to chyba už asi späť nevrátime, pretože evolúciu nezastavíme. Zo psov a mačiek sa stali domáci miláčikovia, spoločenské zvieratá, ktoré sú tu pre nás, aby nám pomáhali žiť. Pokiaľ sa chovateľ o svojho domáceho miláčika zodpovedne stará, nemyslím si, že by tento chcel svoj život zmeniť a utiecť do voľnej prírody. Som milovník zvierat a chcem, aby mi robili spoločnosť zvieratká aj rastlinky. A vrátiť sa do jaskyne sa mi nechce. Kto vie, čo by so mnou potom evolúcia narobila. Možno by mi narástli dlhé chlpy po celom tele.
A tak sa mení aj holá mačka. Prispôsobuje si svoje zmyslové orgány tak, aby prežila plnohodnotný život v spoločnosti s človekom. Ešte pred 20 rokmi táto mačka brázdila ulice Ruska. Mačka bez srsti s dominantným génom bezsrstosti. Nijaká umelá mutácia génu spôsobená človekom, proste mačka od prírody bez srsti, ktorá si ju nahradila odolnejšou kožou s výnimočnou schopnosťou zahojiť rany. A kde nám teda miznú fúzy a prečo? No ona asi zistila, že nie sú jej už tak potrebné, nakoľko prestala loviť, nevzďaľuje sa v noci od domova a orientuje sa v prostredí, ktoré dobre pozná. Verím, že presunula svoju vnímavosť napríklad do vankúšikov na labkách, pretože je vidieť ako si šikovne labkami prehmatáva predmety. Dokáže Vás pohladiť, vie do labiek uchopiť napríklad pero a pohrávať sa s ním. Nedá sa nevšimnúť aká je šikovná a čo všetko dokáže labkami urobiť. Chovatelia bezsrstých mačiek vidia, že aj keď ich mačky fúziky nemajú, sú zorientované v priestore, zdravé a spokojné.

Zvieratá, vyšľachtené ako spoločenské čí pracovné plemená sa predsa nedajú porovnávať zo šelmami z voľnej prírody. Ich vývoj sa prispôsobuje podmienkam pre aké sú určené.

Osobne je mi to veľmi ľúto, že musia chovatelia bezsrstých mačiek čeliť rôznemu napádaniu, či už orgánov pre pohodu a zdravie zvierat, týraných zvierat, tiež ľuďmi bez základných vedomostí o genetike a vývoji bezsrstých mačiek. Kto mal možnosť takúto mačku spoznať, už sa jej len veľmi ťažko dokáže vzdať. Je neskutočne inteligentná, láskavá a krásna. Miluje človeka a je mu oddaným priateľom. Taktiež ma mrzí fakt, že ľudia zaangažovaní do riešenia problémov s týranými zvieratami sa upriamujú na registrovaných chovateľov, ktorí dodržujú chovateľské pravidlá organizácie, v ktorej sú členom a míňajú tak svoju energiu namiesto toho, aby pomohli zvieratám, ktoré sú chované bez akýchkoľvek zásad v otrasných podmienkach.

 

Ísť späť

Komentáre

Pridať komentár